க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

பெத்தவன்

(நாவல்)
இமையம்

பக்கங்கள் : 48
ISBN 978-93-82394-38-9
விலை: ரூ. 60 + அஞ்சல் செலவு

மூர்க்கத்தனமான சாதி வெறி மனிதத்தை மறுக்க முயலும்போது
மனிதம் எப்படித் தன்னைத் தக்கவைத்துக்கொள்கிறது என்பதை
எடுத்துச்சொல்லும் நெடுங்கதை...

திரும்பவும் வெளியீடுகள் பக்கத்திற்கு இதை வாங்க