க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

குட்டி இளவரசன்

(நெடுங்கதை)
அந்த்வான் து செந்த்- எக்சுபெரி
(பிரெஞ்சு மொழியிலிருந்து தமிழில்: வெ. ஸ்ரீராம்,ச. மதனகல்யாணி)

2012
பக்கங்கள் : 118
ISBN 978-81-85602-94-3
விலை: ரூ. 110 + அஞ்சல் செலவு

குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள்வரை எல்லோரும் விரும்பிப் படிக்கும் ‘குட்டி இளவரசன்’ ஏறக்குறைய 200 மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு, கிட்டத்தட்ட பத்து கோடி பிரதிகள் விற்பனையாகியிருக்கிறது.

நூலிலிருந்து:

“பெரியவர்கள் ஒருபோதும் எதையும் தாங்களாகவே புரிந்துகொள்வதில்லை. எப்போதும் ஓயாமல் அவர்களுக்கு விளக்கங்களைத் தருவது குழந்தைகளுக்குச் சலிப்பாக இருக்கிறது.”
“இதயத்திற்குத்தான் பார்வை உண்டு. முக்கியமானது கண்களுக்குத் தென்படாது.”
“உன்னுடைய ரோஜாவுக்கு நீ செலவழித்த நேரந்தான் ரோஜாவை உனக்கு அவ்வளவு முக்கியமானதாகச் செய்கிறது.”

திரும்பவும் வெளியீடுகள் பக்கத்திற்கு இதை வாங்க