க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

அந்நியன்

(நாவல்)
ஆல்பெர் காம்யு (பிரெஞ்சு மொழியிலிருந்து தமிழில் வெ. ஸ்ரீராம்)

பக்கங்கள் : 147
ISBN 978-93-82394-00-6
விலை: ரூ. 210 + அஞ்சல் செலவு

இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிக முக்கியமான படைப்புகளில் ஒன்றான ‘அந்நியன்’ 1942இல் வெளிவந்தது. வெளியான 70 ஆண்டுகளில் இந்த நாவலின் பிரெஞ்சு மொழிப் பதிப்பு மட் டும் ஒரு கோடி பிரதிகளுக்குமேல் விற்றிருக்கிறது. கிட்டத்தட்ட எல்லா முக்கிய மொழிகளிலும் உலகெங்கும் இது மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்தத் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு பிரெஞ்சு மொழியிலிருந்து நேரடியாகச் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

‘இன்றைய மனிதனின் மனசாட்சி குறித்த பிரச்சினைகளைத் தெளிவான நேர்மையுடன் தன் இலக்கியப் படைப்புகளில் விளக்கியிருப்பதற்காக’ ஆல்பெர் காம்யுவுக்கு 1957ஆம் ஆண்டு நோபல் பரிசு அளிக்கப்பட்டது.

திரும்பவும் வெளியீடுகள் பக்கத்திற்கு இதை வாங்க