க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

கொலைச் சேவல்

(சிறுகதைகள்)
இமையம்

முதல் பதிப்பு:2013
பக்கங்கள் : 172
ISBN 978-81-921302-8-6
விலை: ரூ. 180 + அஞ்சல் செலவு

‘கொலைச் சேவல்’ இமையத்தின் மூன்றாவது சிறுகதைத் தொகுப்பு. வெவ்வேறு விதமான கதைகளாக இவை தோற்றம் கொண்டிருந்தாலும் நவீன வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ளும் கிராமத்துக் கிழவி ஒருத்தியின் மனம் இந்தக் கதைகளின் இடையே இழையோடுவதை நம்மால் உணர முடியும். புலம்பல்களின் கலை வடிவம் என்று இந்தக் கதைகளில் சிலவற்றை நாம் கூறலாம். புலம்பல்கள் சில நேரங்களில் மறைமுகமான சமூக விமர்சனங்களாகவும் செயல்படுவதை இமையத்தின் இந்தக் கதைகளில் நாம் காணலாம்.

திரும்பவும் வெளியீடுகள் பக்கத்திற்கு இதை வாங்க