க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

பருவநிலை மாற்றம்

என். ராமதுரை

2017
பக்கங்கள் : 120
ISBN 978-93-82394-24-2
விலை: ரூ. 130 + அஞ்சல் செலவு

உலகெங்கிலும் பருவநிலை மாறிவருவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன. கோடையில் வெயில் வழக்கத்தைவிடக் கடுமையாக இருக்கிறது. புயல்கள் அதிகரித்திருக்கின்றன. சில இடங்களில் அளவுக்கு மீறி மழை பொழிகிறது. அல்லது வறட்சி தலைகாட்டுகிறது. இது ஏன் என்பதை இந்த நூல் தெளிவாக விளக்குகிறது.

திரும்பவும் வெளியீடுகள் பக்கத்திற்கு இதை வாங்க