க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

கல் முதலை ஆமைகள், ஷங்கர்ராமசுப்ரமணியன்

கல் முதலை ஆமைகள்

ஷங்கர்ராமசுப்ரமணியன்

first edition 2019
பக்கங்கள் : 110
ISBN 978-93-82394-42-6
விலை: ரூ. 180 + அஞ்சல் செலவு

கடலடியிலிருந்து மீன்களோடு
கரைக்கு வந்து

வலையோடு வெளியே எறியப்பட்ட
சிப்பி நீ

தனக்கென்று தனிவிருப்பமில்லாத
உன் உடலில்

கடலின் நிணம் கறையாகச்
சிவந்திருக்கிறது

கடலின் காதல் சுவடுகளும்
உனது முதுகில் அழகிய சமச்சீர்
வரிகளாக

பறவை மூக்கென இறங்கிக்
குழிந்துள்ளன

கடலின் விருப்பத்திலிருந்தும் விலகி

இப்போது உலகின் விருப்பத்துக்கு
வீசப்பட்டு

இந்த வெயிலில்
உன்னை ஒப்புக்கொடுத்து

யாருக்காகவோ எதற்காகவோ
காத்திருக்கிறாய்

அதனால்
நீ புனிதச்சிப்பி

திரும்பவும் வெளியீடுகள் பக்கத்திற்கு இதை வாங்க

அச்சில் இல்லாத வெளியீடுகளைக் குறித்த தகவல்களை இங்கு அழுத்திப் பெறலாம்.
Click here for details about out-of-print publications.

SubscribeSubscribe

Subscribe to our newsletter & stay updated.