க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

மாங்கொட்ட சாமி, புகழ்

மாங்கொட்ட சாமி

(சிறுகதைகள்) புகழ்

2009
பக்கங்கள் : 152
ISBN 978-81-85602-97-4
விலை: ரூ. 125 + அஞ்சல் செலவு

புகழின் கதைகள் வாய்மொழிக் கதை மரபின் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள். சரளம், இடைவெளிகள், நிகழ்ச்சிகளின் கோவை―இவை அனைத்தும் அவர் சித்தரிக்கும் மனிதர்களின் கோலங்களை நமக்கு நெருக்கமான மொழியில் சொல்கின்றன. 'முத்தி' சிறுகதைத் தொகுப்புக்குப் பிறகு எழுதப்பட்ட இந்தக் கதைகள் செட்டிக்குளத்தை உலகின் படிமமாக மீண்டும் சலிப்பைத் தராத வகையில் படைக்கின்றன.

திரும்பவும் வெளியீடுகள் பக்கத்திற்கு இதை வாங்க

அச்சில் இல்லாத வெளியீடுகளைக் குறித்த தகவல்களை இங்கு அழுத்திப் பெறலாம்.
Click here for details about out-of-print publications.

SubscribeSubscribe

Subscribe to our newsletter & stay updated.