க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

எங் கதெ, இமையம்

எங் கதெ

(நாவல்)இமையம்

முதல் அச்சு (2015)
பக்கங்கள் : 112
Soft bound
ISBN 978-93-82394-15-0
விலை: ரூ. 160 + அஞ்சல் செலவு

இமையத்தின் இந்த நெடுங்கதையில்
ஆண்-பெண் உறவின் ஒரு
பரிமாணம் முழு ஆவேசத்துடன்
பேச்சு மொழியில் பெருக்கெடுக்கிறது.

இமையத்தின் படைப்புகள்
அனைத்திலிருந்தும் வேறுபட்ட
களம்; வேறுபட்ட நடை.

திரும்பவும் வெளியீடுகள் பக்கத்திற்கு இதை வாங்க

அச்சில் இல்லாத வெளியீடுகளைக் குறித்த தகவல்களை இங்கு அழுத்திப் பெறலாம்.
Click here for details about out-of-print publications.

SubscribeSubscribe

Subscribe to our newsletter & stay updated.