க்ரியாவின் வெளியீடுகள் பிறர் வெளியீடுகள்

பெத்தவன், இமையம்

பெத்தவன்

குறுநாவல்
இமையம்

2019
பக்கங்கள் : 48
ISBN 978-93-82394-38-9
விலை: ரூ. 75 + அஞ்சல் செலவு

மூர்க்கத்தனமான சாதி வெறி மனிதத்தை மறுக்க முயலும்போது
மனிதம் எப்படித் தன்னைத் தக்கவைத்துக்கொள்கிறது என்பதை
எடுத்துச்சொல்லும் நெடுங்கதை...

திரும்பவும் வெளியீடுகள் பக்கத்திற்கு இதை வாங்க

அச்சில் இல்லாத வெளியீடுகளைக் குறித்த தகவல்களை இங்கு அழுத்திப் பெறலாம்.
Click here for details about out-of-print publications.

SubscribeSubscribe

Subscribe to our newsletter & stay updated.